Tegelviken Konsult logo
Tegelviken logo

Om Marianne

Marianne Sandén Ljungberg startade sin verksamhet 2020 och sedan början av 2022 satsar hon fullt ut på att driva Tegelvikens konsult.

Lång erfarenhet

Marianne är i grunden civilekonom och har under åren byggt på med utbildningar inte bara inom ekonomi utan också inom ledarskap och styrelsekunskap. 1991 blev hon auktoriserad revisor och har varit partner i Consilia Revision, Grant Thornton och SET Revisionsbyrå numera Mazars. 2007 blev hon vVD i Mazars och 2011–2020 VD.

Idag sitter Marianne som ledamot och ordförande i några olika styrelser och är numera också ordförande för Företagarna i Lund. Marianne jobbar med diverse konsultuppdrag och erbjuder två utbildningar; en för ägare i fåmansföretag och en styrelseutbildning.

Mariannes långa erfarenhet som revisor där merparten av uppdragen varit ägarledda har gett henne en djup insikt i de frågor som varje bolag, dess ägare, styrelse och ledning brottas med. Att dessutom själv vara ledare i närmare 14 år för ett bolag med 250 anställda har gjort att Marianne även sett frågorna från insidan.

Ser både problem och möjligheter

För Marianne är det viktig att få med hela scenen i analysen; ägare, verksamhet, resultat och ställning. Hon är bra på att förklara så att alla förstår och tycker om att jobba i team.

– I min roll som ledare har jag strävat efter utveckling och förändring. Jag ser både problemen och möjligheterna och är inkännande både i situationen och bland människor. Nöjda kunder, medarbetare som trivs och en god lönsamhet är områden som alltid finns i fokus oavsett uppgift.

– Vi är alla på en resa, en livsresa eller en företagsresa eller båda delarna. För företag handlar det om att kunna omsätta strategier och mål till konkreta verksamhetsplaner. Jag är bra på att få beslut fattade och genomförda.

Hjälper små och stora företag

Nu vill Marianne hjälpa både mindre och större ägarledda företag att få bättre insikt och förståelse för det egna bolaget, den egna ekonomin och kunna stötta dem i förändringsarbete.

Kontakt

Marianne Sandén Ljungberg

Senior Advisor

+46 705–14 55 99

Tegelviken Konsult AB

Stadsbudgatan 1C • SE-227 36 Lund / Sweden