Tegelviken Konsult logo
Tegelviken logo

Mina tjänster

Varje företag är på en resa och ibland behövs en guide för att resan ska bli bra. Jag ser framemot att diskutera frågor och utmaningar med er för att se hur jag kan hjälpa till på den fortsatta resan.

Ni får tillgång till en person som gillar analys och problemlösning, som inte bara ser siffrorna utan hela scenen med ägare, verksamhet, resultat och ställning. En person som drivs av det goda ledarskapet och hur viktigt det är för att ett företag ska bli framgångsrikt. Jag strävar efter utveckling och förändring samtidigt som jag är inkännande både i situationen och med människorna.

Rådgivning

Står ditt företag inför en förändring där du skulle behöva rådgöra med någon? Ska ni växa, utveckla, avveckla eller generationsskifta? Har något oväntat inträffat där du inte vet hur situationen ska hanteras?

Jag kan inte lösa alla frågor men rör det bolagets ekonomi, ägarfrågor eller frågor kring din ledningsgrupp eller styrelse kan jag medverka till att få grepp om frågorna så att vi tillsammans finner lösningar. Var inte rädd för att fråga, det finns inga dumma frågor!

Min styrka ligger i att vara strukturerad, analytisk och lösningsinriktad. Det tillsammans med en lång erfarenhet gör att det finns en kompetens som jag gärna delar med mig av.

Frågor som jag gärna hjälper dig med:

 • VD-rollen
 • Utformning av ledningsgruppen
 • Förvärv
 • Sälja företaget
 • Generationsskifte
 • Investeringsbeslut
 • Analys av resultat- och balansräkning
 • Analys av bolagets lönsamhet
 • Utdelning eller lön

Styrelsefrågor

Arbetar din styrelse med rätt frågor eller har ni som många andra fastnat i de operativa frågorna och glömt bort de strategiska? Finns det idag ett ägardirektiv som ger styrelsen den riktning de behöver och har strategierna utmynnat i affärsplan och budget? Eller är det just dessa frågor ni behöver hjälp med?

Styrelsens viktigaste uppgift är att tillse att bolaget har en fungerande verkställande ledning. Om den finns och om styrelsen fungerar som den ska, då finns det en bra stomme att bygga bolagsstyrningen på.

Behöver styrelsen utökas eller sitter det för många med samma kompetens? Och i många fall finns det ingen fungerande styrelse där det så väl hade behövts en. Letar du efter en styrelsemedlem som har min bakgrund och erfarenhet kan vi diskutera om ett samarbete skulle bära frukt.

Innan ni gör förändringen behöver ni veta vad ni vill uppnå. För att komma vidare börjar vi därför med att kartlägga hur det ser ut idag för att därefter se vilka behov som finns.

Frågor som jag gärna hjälper dig med:

 • Ägardirektiv
 • De olika bolagsorganen och samspelet
 • Styrelsens strategiarbete
 • Styrelsemötet och formalian
 • Årsplan och risker

Coaching och Utbildning

Utbudet av utbildningar är idag enormt stort. Många gånger upplever man att en kurs bara till viss del motsvarar förväntningarna. Man skulle så gärna få en djupare insikt i vissa frågor och hoppa över andra. Att få en kurs skräddarsydd efter det egna eller gruppens behov är många gånger optimalt.

Jag jobbar med diverse konsultuppdrag och har nu två utbildningar en för ägare i fåmansföretag och en styrelseutbildning.

Styrelseutbildning: Behöver din styrelse en utbildning eller uppfräschning av sina kunskaper inom styrelsearbete?

Utbildning för ägare i fåmansföretag: Behöver du som ägare och ofta VD en ökad insikt i ekonomiska begrepp och att kunna läsa av resultat- och balansräkningen korrekt? Behöver du en coach som du kan prata med och diskutera de frågeställningar som du ibland känner dig ensam om?

Vi utformar utbildningen efter era behov precis som vi gör om ni vill anlita mig som coach.

Frågor som jag gärna hjälper dig med:

 • Utbildning av ägare i fåmansaktiebolag
 • Utbildning av dig som arbetar i styrelser
 • Lär dig förstå de ekonomiska begreppen och att läsa din Årsredovisning

 

Kontakt

Marianne Sandén Ljungberg

Senior Advisor

+46 705–14 55 99

Tegelviken Konsult AB

Stadsbudgatan 1C • SE-227 36 Lund / Sweden